Systemiske Opstillinger
- en mulighed for klarhed & løsninger

Systemiske opstillinger er en nænsom og effektiv metode til at bearbejde problemer i familien og livet. Mønstre kan brydes, når bagvedliggende årsager bliver synlige. Systemiske opstillinger kan skabe indblik og sætte forandring i gang - på én gang.

Som børn tager vi vores families problemer på os, ubevidst og af kærlighed. Børn tænker 'magisk' og forsøger at 'udligne' i familien. På den måde 'vikler' man sig ind i sin families skæbne, men det er svært at leve sit eget liv på den måde. Med systemiske opstillinger kan man befri sig fra de automatikker, der ubevidst hæmmer familierealtionerne og livsudfoldelsen.

"There is a crack in everything. 
That's how the light gets in" 
- Leonard Cohen