Systemiske familieopstillinger
- en mulighed for klarhed & løsninger

Systemiske familieopstillinger er en nænsom og oplevelsesorienteret metode til at arbejde med problemstillinger i familien og i livet. Bagvedliggende årsager bliver synlige, og det skaber klarhed og forståelse. Her begynder løsningen - for der arbejdes altid mod en løsning i en familieopstilling.

Som børn bærer vi vores families problemer på vores skuldre - af kærlighed og ud fra ønsket om, at vores familiemedlemmer har det godt. Dette sker automatisk og ubevidst - vi 'vikler' os ind i familien og dens problemer af kærlighed og i den barnlige forståelse, at vi kan redde familien. Det har senere hen konsekvenser for vores liv, sundhed og egen familie. Med en systemisk familieopstilling kan man begynde at 'vikle sig ud' igen og befri sig fra de automatikker, der ubevidst hæmmer ens familierelationer og livsudfoldelse.

Systemiske familieopstillinger er en effektiv og løsningsorienteret terapeutisk metode: Man bearbejder en problemstilling med én eller et par opstillinger. Metoden kaldes også Systemiske Opstillinger.

'There is a crack in everything
that's how the light gets in'
- Leonard Cohen