Tyske krigsraumer

I slutningen af 1990'erne boede jeg en tid i Tyskland, og mens jeg var der, interviewede jeg ældre tyskere om deres liv under krigen: Jeg var nysgerrig på, hvordan krigen var blevet oplevet som tysker.

Ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg var på vej ind i noget, det handlede om meget mere end bare den enkelte tyskers erindringer. Den offentlige diskurs omkring krigen i Tyskland - som man kalder det - var dengang stadig meget følelsesladet og abstrakt, og jeg forstod ikke, hvorfor man dog ikke spurgte dem, der rent faktisk havde oplevet det, hvorfor der var sket hvad der var sket. Men den personlige oplevelse af krigen var underligt fraværende i de debatter, der var i det offentlige rum på det tidspunkt.

De tyskere, som jeg interviewede, var til gengæld tydeligvis påvirkede af deres oplevelser i krigen. De havde alle været unge i krigen, nogle havde blot været børn, og deres oplevelser havde været voldsomme: Krigstjeneste, bombardementer, familiemedlemmer spredt ud over Europa mm. Og samtidig følte de sig skyldige og forsvarede deres ungdommelige overbevisning.

Jeg spekulerede på, hvordan det havde været for dem efter krigen: Som børn og unge var de blevet opdraget nationalsocialistisk, under krigen havde de oplevet svære ting - og hvad så efter krigen, hvor alt var tabt og det Tyskland, de kendte, viste sig at være et forbryderisk regime? Hvordan bearbejder man det som ungt menneske, og hvad gør det ved ens selvforståelse? Svaret lå i deres fortællinger og måden de fortalte dem på - forekom det mig. Men på hvilken måde?

Resultatet blev mit tyskskrevne speciale på pædagogik på RUC (højeste karakter). Efter aflevering blev det udgivet i Tyskland i en skriftsrække omkring menneskerettighedspædagogik med titlen: Tabu und Identität.

Dansk oversættelse kan fås ved at skrive en mail til mig. Den er i pdf-format, hvilket kræver, at du har programmet adobe. Du kan downlaode adobe gratis her.

Omtale

Information, februar 2008: Generation Hitlerjugend. Interview om specialet.

Andrea Littrup: Tabu und Identität. Eine narrative Analyse von Identitätsprozessen der Hitlerjugend-Generation nach 1945. Reihe: Erinnern und Lernen. Texte zur Menschenrechtspädagogik. LIT Verlag, Münster-Berlin 2009. 19.90 €.
Kan købes
her.